İletişim - Magna Manastır Hotel

İletişim

Magna Manastır Hotel

Kumbahçe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No:37 Bodrum-Muğla
Bilgi ve Rezervasyon: 0252 316 28 54
Diğer Departmanlar: 0252 316 28 54
info@manastirhotel.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Mnstr Turizm ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi (“Biz”, “Manastır Hotel” ) olarak sizleri, https://www.manastirhotel.com alan adlı internet sitemizde (“Website”) yer alan iletişim formunu (“Form”) doldurmanız esnasında işlenen kişisel verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: Bebek Mahallesi Manolya Sokak No:30/1 Beşiktaş/İstanbul merkezinde kurulu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 133294-5 sicil numarasıyla kayıtlı Mnstr Turizm ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi
Kişisel verileriniz;
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

*Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.
Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Kişisel verilerinizin;
işlenip işlenmediğine,
işlenme amacına, yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair
bilgi edinme;
amacına uygun işlenmesini,
yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
uğradığınız zararların tazmin edilmesini
talep etme;
otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara
itiraz etme.
Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:
info@manastirhotel.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
Kumbahçe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No:37 Bodrum/Muğla adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.
Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

X
#MagnaManastır